การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา = Live a Life According to the Theory of Sufficiency Economy of Peoples in Tasa-arn Sub-District Bangpakong District Chachoengsao Province /

ผู้แต่ง
พระมหาวิโรจน์ คุตฺตวีโร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 330.128 ว711ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Physical description
94 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.