กระบวนทัศน์การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย = The Educational Administration Paradigm of the Graduate School of Mahamakut Buddhist University /

ผู้แต่ง
พระครูสมุห์ชุมพล อินฺทโก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 378.155 ช627ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ฉ) 82 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.