การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ = Citizens' Participation in Administration of Tambon Administration Organizations in Uthumphon Phisai District, Si Saket Province /

ผู้แต่ง
พระแดง ธมฺมรโต (บุตรสะวะ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 ด941ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ฒ) 135 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.