การพัฒนาครูสู่ความเป็นอาเซียนของครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ตำบลคลองเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ = The Teacher Development toward Asean being of Nuaklongprachabumrung School Nuaklong District, Nuaklong Krabi Province /

ผู้แต่ง
ศุภชัย ทองนอก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.104 ศ683ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฑ) 113 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.