การบริหารงานวัดของคณะสงฆ์ตามหลักธรรมาภิบาลอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี = Monk's Temple Management in Accordance with Good Governance, Nongkhae District, Saraburi Province /

ผู้แต่ง
พระมหาทองทวี ชินวํโส (กลิ่นหอมรื่น)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3186 ท267ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ฒ) 218 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.