การให้บริการตามหลักทศพิธราชธรรมของเจ้าหน้าที่พยาบาลสถาบันโรคทรวงอก ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี = The Service According to Principles of Ten Rajadhamma of Norsing Officals of the Chest Disease Institute, Bangrasor Sub-District, Muang District, Nonthaburi Province /

ผู้แต่ง
พระทองจันทร์ กิตฺติปาโล (กิ่งเกษ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 362.12 ท253ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ถ) 198 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.