การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น = The Performance of Nakhan Sub-District Administrative Organization, Ubonratana District, Khon Kaen Province in Supporting Education, Religion and Cultural /

ผู้แต่ง
กิตติชัย อุทธา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 379.123 ก671ว 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ฎ) 108 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.