การยกระดับมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น = Raising the Educational Standard of Tambol Nongwaeng Child Development Center in Prayuen District, Khonkaen Province /

ผู้แต่ง
จันทร์นภาเพ็ญ ทินราช
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 จ266ก 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
(ก-ช) 426 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.