โปรแกรมพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน = Development of a Program for Proactive Classroom Management in Basic Education Schools /

ผู้แต่ง
ภัทราพร อรัญมาลา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.394 ภ375ป 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
(ก-ญ) 303 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.