การพัฒนารูปแบบจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีพระปริยัติธรรม แผนกธรรม = The Development of an Education Arrangement Model for the Thai Sangha : A Case Study of Buddhist Scriptures, Dramma Section /

ผู้แต่ง
ณิชาภัทร ปฏิทัศน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 ณ431ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2559
Physical description
(23), 453 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.