วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552