การมีส่วนร่วมของเชาเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่มีต่อการเลือกตั้งนักการเมืองท้องถิ่นตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Karen's Participation in Election of Local Politicians, Nakian Sub-District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
เสาวนีย์ อุดด้วง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 323.1 ส942ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ฐ) 155 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.