การบรรเทาอกุศลมูลด้วยพละ 5 = The Relief of the Unwholesome Roots with the Five Balas /

ผู้แต่ง
พระกิตติ กิตฺติสาโร (จ่ามเงิน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ก671ก 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
(ก-ฏ) 310 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.