การพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ = Personal Development in Bussiness Organization Theough Buddhist Development Process /

ผู้แต่ง
ณัฏฐนันธ์ อังศุสิงห์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 658.3126 ณ311ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฉ) 378 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.