การสร้างความมั่นคงของมนุษย์ด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการแนวพุทธ = A Creativity of Human Security on Environment in Buddhist Integrated Approach /

ผู้แต่ง
ชนิดาภา บุญเลิศ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 353.1 ช152ก 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
(ก-ฐ) 286 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.