แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี = Motivation in Duty Performance of Defence Technology Institute (Public Organization) Ministry of Defence Pakkred District, Nonthaburi Province /

ผู้แต่ง
มลิวรรณ สุระทัด
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 353.1 ม214ร 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-บ) 202 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.