การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจภูธรชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น = Living a Life According to Sufficiency Economy Principles of Police Officers in Chumphae Provincial Police Station, Chuamphae District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
โกวิทย์ ศรีนวล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 330.128 ก952ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ด) 145 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.