การดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด = Performances of Universal Healthcare Fund Committees of Tambon Phosi Sawang Administrative Organization in Phon Thong District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ประภาพร ไชยนต์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 368.42 ป342ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฑ) 125 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.