การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = People's Decision-Making in Mator Election of Nong Han Sub-District Municipality, San Sai District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
บุรัสกร สมปาน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 324.62 บ646ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฏ) 118 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.