การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Community Members' Participation in Drawing up Tambon Thung Srimuang Administrative Organization's Three-Year Development Plans, Suwannaphum District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
อัชฌา ฤทธาพรม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 307.12 อ519ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฒ) 139 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.