การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของครอบครัวแกนนำบ้านสร้างช้าง ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร = Living Lives According to Sufficiency Principle of Leading Core at Ban Chang, Tambon Pai, Sai Mun District, Yasothon Province /

ผู้แต่ง
ถาวร ศรีมันตะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 330.128 ถ331ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ฑ) 166 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.