การดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด = Operations of Cooperation Centre for Disaster Mitigation of Meang District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
วชิราภรณ์ วิเชียรดี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.34 ว153ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ฐ) 130 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.