การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ = Garbage Managemant of People in Khonsan Municipality Area, Khonsan District, Chauyaphum Province /

ผู้แต่ง
ธานี ศรีชัย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.728 ธ517ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ณ) 108 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.