การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการโรงเรียนนาข่าวิทยาคมอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม = Assessmet of the Project for Deloping Academic Potentiality at Nakha Witthayakom School in Wapipathum of Mahasarakham Province Under Mahasarakham Provincial Administration Organization /

ผู้แต่ง
วารุณี หอมหวล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.26 ว486ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ญ) 84 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.