การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยตามหลักสูตรอนุบาลจุฬาลักษณ์ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด = Arrangements of Learning Experience at Pre-Schooling Level with Chulalak Kindergarten Course at Schools Under Roi Et Municipality, Roi Et Muang District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ภาวิดาภ์ ปัญญารมย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 ภ479ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ญ) 86 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.