ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม = Factors Affcting Decsion Making of People in Election the Mayor of Salaya Sub-District Administrative Organization, Buddhamonthon District, Nakhon Pathom Province /

ผู้แต่ง
สัมฤทธิ์ คำสมบูรณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556