การบริหารเวลาเชิงพุทธบูรณาการ = The Management with Buddhist Integration /

ผู้แต่ง
พัชรี แช่มช้อย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 658.4093 พ524ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ก-ด) 331 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.