พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย = The Role of King Mongkut in Improvement of Buddhism in Thailand /

ผู้แต่ง
พจนารถ สุพรรณกูล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 923.1593 พ175พ 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ก-ฎ) 161 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.