ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย = The Principals' Visionary Leadership in Private School Under Thaichaiyo Foundation /

ผู้แต่ง
กรวัฒน์ อัตชู
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ก289ภ 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฌ) 112 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.