การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งของประชาชนในชุมชนประตูน้ำฉิมพลี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร = Participation in Election of the People in Pratunnam Chimphli Community, Khet Tha Wi Watthana, Bangkok /

ผู้แต่ง
ประราลี พุ่มสงวน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 324.6 ป369ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฐ) 132 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.