การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขของนักธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร = An Application of Buddhadhamma to Blissful Life Style of Businessmen in Samutsakhon Industrial Estates /

ผู้แต่ง
วิทิพย์อร บุญพันธ์กุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ว594ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ผ) 319 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.