การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ = Administrative to Good Governance System of Services of Thungpra Tambon Administrative Organization, Khonsan District, Chaiyaphum Province /

ผู้แต่ง
อรุณรัตน์ ภูมิคอนสาร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 อ413ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ฒ) 121 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.