การดำเนินชีวิตตามหลักพรหมวิหารธรรมของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Living According to Brahmavihara Dhamma of Police Officers, Chawang Police Station, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
อารยา จินาราช
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 อ653ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ธ) 141 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.