การนำหลักสัปปุริสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น = An Application of Suppurist Dhamma to Operation of Meeang Chumphae Municipality, Chumphae District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ มาเมือง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.66 พ975ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ณ) 117 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.