การจัดการความรู้ในปฏิสัมภิทามรรค : มิติไตรสิกขา = Knowledge Management in Patisambhidamagga : Threefold Training Dimension /

ผู้แต่ง
ภาคภูมิ ศรีถาวร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ภ414ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ก-ฎ) 205 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.