แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี = The Motivation Duty Performance of Police Officers in Saraburi Province Police Station /

ผู้แต่ง
ชลทาน งานขำ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552