แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี = The Motivation Duty Performance of Police Officers in Saraburi Province Police Station /

ผู้แต่ง
ชลทาน งานขำ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.23 ช223ร 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ฎ) 125 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.