การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาชุมชน บขส. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด = People's Participation in Developing Roi-Et Communities Adjoining Transport Company's Terminal, Roi-Et Municipality, Mueang District, Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
พาณิภัค อาวรณ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 307.14 พ595ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ด) 142 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.