การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น อำเภอพรหมศีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Good Governance in Duty Performance of Local Government Officers, Promkhiri District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
จิราณีย์ ศรีสุขใส
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.63 จ531ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ฑ) 197 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.