การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ = People's Participation in the Operation of Clinic Center of Kalasin Provincial Administration Organization /

ผู้แต่ง
สกุลกานต์ ชมชื่น
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 307.14 ส127ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ณ) 162 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.