การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยบุญกิริยาวัตถุ = Development of Life Quality with the Punnakiriyavatthu /

ผู้แต่ง
พระแวงชัย ธมฺมกาโม (หล้าลี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 ว929ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ก-ฐ) 293 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.