การศึกษาความเครียดของพนักงานส่วนตำบลในอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา = A Study of Sub-District Employees Stress in Bannangsata District, Yala Province /

ผู้แต่ง
ไกรวิทย์ ไกรนรา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555