การนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ = An Application of Good Governance in Personnel Administration of Sub-District Administration Organization in the Area of Khoaphanom District, Krabi Province /

ผู้แต่ง
สุวิทย์ ดวงจันทร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.6 ส881ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ถ), 334 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.