การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี = An Application of Four Bases Success of Techers and School Administration Committee at Srimahosoth Kindergarten Prachinburi Province /

ผู้แต่ง
พระครูจันทกิจโสภณ จนํทวํโส (ศิริวงศ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 จ243ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(จ), 50 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.