การบริหารงานของฝ่ายการสื่อสาร 4 กองตำรวจสื่อสาร = Administrating of 4 Communication Sector Communicating Police /

ผู้แต่ง
จริยา พันธ์แก้ว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 353.36 จ167ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ฎ), 125 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.