การประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการดำเนินชีวิตของครูสมาธิ = An Application of Meditation Principle to Meditation Masters' Life /

ผู้แต่ง
ปริศนา ไกรวิทย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ป466ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ฏ), 251 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.