การปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น = Operations on Budgeting Procedures of Sub-District Administrative Organizations, Chum Phae District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
ธรรมรัตน์ จันทรา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.48 ธ353ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฑ), 123 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.