การพัฒนาปัญญามนุษย์เชิงบูรณาการแนวพุทธ = Integrated Development of Human Wisdow with Buddhist Approach /

ผู้แต่ง
รัฐรพี พิพัฒน์ธนวงศ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 153.9 ร358ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ถ), 322 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.