การนำหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของคณะกรรมผู้บริหาร สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ = An Application of Brahmavihara Principles in Job Administration of Administrators in Customer Service Office, South Region Communications Authority of Thailand /

ผู้แต่ง
พระฐิติพงศ์ สุทฺธิมโน (ลิ่มสกุล)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 354.75 ฐ339ก 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
(ณ), 198 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.