การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ด้านสังคมและวัฒนธรรมในสถานศึกษา สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Socio - Cultural Entry into the Asean Community in the Schols Affilated with the Non-Formal Education and Independent Education Centre, Mae Sariang District, Mae Hong Son Province /

ผู้แต่ง
นันทวดี มณีธร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 341.2473 น424ก 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
(ซ), 96 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.