บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ไทยในเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม = Thai Sangha Government Role in Phuttmonthon District, Nakhonpathom Province /

ผู้แต่ง
พระอนันต์ สนฺตจิตฺโร (สัตยกุล)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3186 อ165บ 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ท), 187 หน้า: ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 30 ซม.